Just Eat UK - Takeaway Delivery 9.10.0.89636
Tải xuống Just Eat UK - Takeaway Delivery 9.10.0.89636 APK
Author: Just-Eat Holding Limited
Thể loại: Ăn uống
Trong khoảng: Tải ứng dụng miễn phí Chỉ cần ăn ngay bây giờ để đặt hàng từ 20.000 nhà hàng takeaway Anh
Updated: 10/19/2020, 10:11:34 AM
Tải xuống Just Eat UK - Takeaway Delivery APK
thông tin thêm
cài đặt: 10.000.000+
Yêu cầu Android Version: 5.0
Kích thước: 40M
Phiên bản: 9.10.0.89636
Giống
Ứng dụng Android trên và Games